La Sénia, presentació de «delasenia.shop» 27-06-2018

La Sénia, presentació de «delasenia.shop» 27-06-2018