Avís Legal

1.- Informació Legal

canal56.com és un domini registrat per MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L., entitat inscrita en el Registre Mercantil de Castelló en data 03/08/2001 en el Tomo 1077, Llibre 641, Foli 82, Secció 8, Full CS-17983, Inscripció 1. CIF B-12559514 i amb domicili social en el carrer Traval, 14-16 Baixos; 12500 Vinaròs Castelló

2.- Caràcter dels serveis

L’accés al www.canal56.com és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que la contractació dels productes o serveis a través de la pàgina estigui subjecta a una contraprestació econòmica.

3.- Responsabilitat de l’USUARI

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació oferta en www.canal56.com per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes per MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L.

Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades per l’USUARI, són de la seua exclusiva responsabilitat, sense que es puga responsabilitzar MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L, dels danys o perjudicis que es puguen derivar d’aquestes activitats alienes a la seua voluntat i sense que aquesta tinga un coneixement efectiu d’aquestes.

4.- Responsabilitat de MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L.

MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L. no serà responsable dels errors en l’accés a www.canal56.com o en els seus continguts, tot i que posarà la diligència més que els errors no es produïsquen.

MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L. es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat a www.canal56.com amb motiu d’una eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora d’aquest.

5.- Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de www.canal56.com (incloent-hi, sense caràcter l’imitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L. i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, quedant tots els drets reservats.

El nom de domini, les marques, rètols, signes distintius o logotips que apareixen en el www.canal56.com són titularitat de MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio que pogueren trobar-se en aquest moment o en un futur en aquest lloc d’Internet, són propietat de MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L. i no poden ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció total o parcial, adaptació o traducció per part de l’USUARI o de tercers sense l’expressa autorització per part de MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L.

L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquest www.canal56.com, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6.- Hiperenllaços

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del www.canal56.com estarà sotmès a les següents condicions:

. No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al www.canal56.com.

.
 No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de www.canal56.com.

.
 Sota cap circumstància, MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L. serà responsable dels continguts, informacions, manifestacions, opinions o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual s’establisca un hiperenllaç al present lloc web.

.
 Qualsevol hiperenllaç s’efectuarà a la pàgina principal de www.canal56.com. Els hiperenllaços que es troben en el present llocweb han estat prèviament consensuats amb els titulars de les pàgines webs enllaçades. MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L. no serà responsable del mal ús ni de les activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic que facen els usuaris en aquestes pàgines enllaçades.

7.- Vigència de les condicions d’ús

Les condicions d’ús de www.canal56.com tenen caràcter indefinit. MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L. es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a aquestes, així com el seu contingut.

8.- Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fóra declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulte nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

9.- Legislació i jurisdicció aplicables

La prestació del servei de www.canal56.com i les presents condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola. Tota qüestió litigiosa que incumbisca als serveis prestats a través d’aquest lloc web, serà resolta a través dels tribunals arbitrals de consum, mediadors o semblants als que es trobe adherida MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, S.L. en el moment de produir-se la controvèrsia, així com els jutjats i tribunals corresponents de conformitat amb la legislació espanyola.

2018 Medios Audiovisuales del Maestrat S.L. - Canal56 Notícies - Avís legal - Política de privacitat