Llibre d’Estil

Codi deontològic de MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT S.L.

1.- Informar de forma clara i precisa

Els treballadors de MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT S.L. es comprometen a realitzar la feina periodística de manera professional, mantenint els principis d’ètica i apropant-se a la realitat dels fets amb la màxim fidelitat possible. Així mateix els periodistes sempre diferenciaran de forma clara informació de l’opinió i contrastar els fets amb diverses fonts per evitar, tant els rumors com l’especulació informativa.

2.- Dret a la llibertat d’informació

Els treballadors defensaran el seu dret d’accés a la informació i a la llibertat d’investigar per difondre les notícies amb la màxima fidelitat possible, amb l’objectiu d’apropar a l’audiència els fets que transcorren a la societat.

3.- Rectificar les errades

Obligació d’esmenar qualsevol errada o imprecisió en les informacions per evitar els perjudicis que això puga ocasionar a l’audiència. En aquest cas la correcció es farà amb la màxima brevetat possible i és precís s’ampliaran les dades per oferir les dades amb precisió.

4.- Citar les fonts

Cal citar les fonts perquè la informació siga més creïble i per reconèixer la col·laboració que realitzen amb MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT S.L. Així mateix, en cas que siga necessari es mantindrà la confidencialitat de la font, sempre que, aquesta es trobe en una situació d’indefensió o risc, ara bé, tal com recull el codi dels mitjans de comunicació de El Mundo o la Cadena Ser no es mantindrà l’anonimat en el cas es puga fer servir per a atacar a terceres persones o entitats.

5.- Obtenció de la informació

Els periodistes es comprometen a aconseguir les dades de forma honrada, sense fer servir qualsevol mètode que poguera resultar enganyós com ara les càmeres ocultes o micròfons amagats. Tampoc es publicaran imatges obtingudes a partir de la privadesa dels telèfons mòbils o xarxes privades.

6.- No traure profit propi de les informacions

En cap cas els periodistes podran usar per al benefici propi les informacions que reben de manera confidencial de les fonts, ni transmetre-la a terceres persones per la mateixa raó.

7.- Ús de les imatges

Les imatges que es facen servir a MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT S.L. sempre estaran extretes amb el consentiment de les persones que siguen enregistrades. Pel que fa a l’edició mai es publicaran imatges que resulten ofensives per al públic o puguen ferir la seua sensibilitat.

8.- Llenguatge respectuós

Totes les informacions que s’ofereixen sempre es faran amb llenguatge respectuós amb tots els individus independentment de la classe social, identitat sexual o nacionalitat. Així mateix s’evitaran les expressions que puguen resultar sexistes o ofensives per a determinats col·lectius socials.

Dintre del nostre codi deontològic incloem el manual d’estil publicat per COCEMFE, un document amb recomanacions per als mitjans de comunicació de com ha de ser el llenguatge referit a les persones amb discapacitat. Sobretot es busca el respecte i la igualtat amb ús que s’allunye de les definicions antiquades, inapropiades o ofensives.

Manual de COCEMFE

Pel que fa al vocabulari i l’expressió oral ens basarem sempre en els criteris lingüístics de l’Agència Valenciana de la Llengua (AVL), així també com del Llibre d’Estil per als Mitjans Audiovisuals Valencians editat per l’AVL.

9.- Presumpció d’innocència

Totes les persones acusades o imputades per un delicte tenen dret a la presumpció d’innocència en totes les informacions que es redacten des de MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT S.L. Aquest dret es mantindrà fins que es demostre la culpabilitat a través d’un judici o procés judicial amb totes les garanties.

2018 Medios Audiovisuales del Maestrat S.L. - Canal56 Notícies - Avís legal - Política de privacitat